13/6/08

Prazos de matrícula

Pronto rematará o curso e teremos que ir pensando no curso que vén, así que aquí tedes a información necesaria para matricularvos no noso centro:

PARA MATRICULARSE NA ESO

1º E.S.O.

Prazo de matrícula:
23, 24 e 25 de xuño de 2008 (de 9 a 14 h)

Documentación:
- Impreso de matrícula debidamente cuberto (adquírese no propio centro: 0,50 € )
- 2 fotos para o expediente co nome e apelidos por detrás
- 2 fotos para o pase de autobús (se utiliza transporte) co nome e apelidos por detrás
- Fotocopia DNI (sen recortar) ou fotocopia libro familia
- Fotocopia tarxeta sanitaria (sen recortar)

Alumnos doutros CONCELLOS: Certificado de empadronamento

Para os demais cursos da ESO:

1. ALUMNOS DO PROPIO CENTRO

Prazo de matrícula
- Se aproban TODO en xuño: 26, 27 e 30 de xuño de 2008 (de 9 a 14 h)
- Se suspenden algunha en xuño matricúlanse en setembro, despois de faceren os exames de setembro.

Documentación:

2ºESO:

- Impreso de matrícula debidamente cuberto (adquírese no propio centro: 0,50 € )
- 1 foto para o expediente co nome e apelidos por detrás
- 2 fotos para o pase de autobús (se utiliza transporte) co nome e apelidos por detrás

3º ESO / 4º ESO :

- Impreso de matrícula debidamente cuberto (adquírese no propio centro: 0,50 € )
- 1 foto para o expediente co nome e apelidos por detrás
- 2 fotos para o pase de autobús (se utiliza transporte) co nome e apelidos por detrás
- Número da Seguridade Social (NUSS)
- SEGURO ESCOLAR (Ingresar 1,12 euros na conta do I.E.S. de Tomiño en CAIXANOVA e traer o xustificante)

2. ALUMNOS PROCEDENTES DOUTROS CENTROS

Prazo de matrícula
- Se aproban TODO en xuño: 25, 26, 27 e 30 de xuño de 2008 (de 9 a 14 h)
- Se suspenden algunha en xuño matricúlanse en setembro, despois de faceren os exames de setembro.

Documentación
- Impreso de matrícula debidamente cuberto (adquírese no propio centro: 0,50 € )
- 2 fotos para o expediente co nome e apelidos por detrás
- 2 fotos para o pase de autobús (se utiliza transporte) co nome e apelidos por detrás
- Fotocopia DNI (sen recortar) ou fotocopia libro familia
- Fotocopia tarxeta sanitaria ou da Cartilla da Seguridade Social
- Certificado de empadronamento en Tomiño
- Certificado de estudos do último curso, é imprescindible

ADEMAIS, PARA 3º e 4º ESO:

- Número da Seguridade Social (NUSS)
- SEGURO ESCOLAR (Ingresar 1,12 euros na conta do I.E.S. de Tomiño en CAIXANOVA e traer o xustificante)

PARA MATRICULARSE NOS CICLOS FORMATIVOS:

Prazo de matrícula :
- Se remataron a ESO: 21 a 28 de xullo de 2008 (de 10 a 13 h)
- Se non aproban 4º ESO ata setembro, matrícula en outubro

Documentación

1. ALUMNOS DO PROPIO CENTRO

- Impreso de matrícula debidamente cuberto (adquírese no propio centro:0,50 € )
- 2 fotos co nome e apelidos por detrás
- SEGURO ESCOLAR (Ingresar 1,12 euros na conta do I.E.S. de Tomiño en CAIXANOVA e traer o xustificante)
- Fotocopia DNI sen recortar (alumnos de 1º ano)

2. ALUMNOS PROCEDENTES DOUTROS CENTROS

- Impreso de matrícula debidamente cuberto (adquírese no propio centro:0,50 € )
- 2 fotos co nome e apelidos por detrás
- Fotocopia DNI (sen recortar)
- Fotocopia tarxeta sanitaria
- Certificado de cumprir os requisitos para o acceso a ciclos
- Número da Seguridade Social (NUSS)
- SEGURO ESCOLAR (Ingresar 1,12 euros na conta do I.E.S. de Tomiño en CAIXANOVA e traer o xustificante)

PARA MATRICULARSE NO BACHARELATO

Prazo de matrícula: 14 a 18 de xullo de 2008 (de 10 a 13 h). Se suspenderon algunha en xuño, matrícula en setembro, despois de facer os exames de setembro.

Documentación

1. ALUMNOS DO PROPIO CENTRO

- Impreso de matrícula debidamente cuberto (adquírese no propio centro:0,50 € )
- SEGURO ESCOLAR (Ingresar 1,12 euros na conta do I.E.S. de Tomiño en CAIXANOVA e traer o xustificante)
- 2 fotos co nome e apelidos por detrás
- Fotocopia DNI sen recortar (alumnos de 1º ano)

2. ALUMNOS PROCEDENTES DOUTROS CENTROS

- Impreso de matrícula debidamente cuberto (adquírese no propio centro:0,50 € )
- 2 fotos co nome e apelidos por detrás
- Fotocopia DNI (sen recortar)
- Fotocopia tarxeta sanitaria
- Certificado de Estudos
- Certificado de Empadronamento
- Número da Seguridade Social (NUSS)
- SEGURO ESCOLAR (Ingresar 1,12 euros na conta do I.E.S. de Tomiño en CAIXANOVA e traer o xustificante)