16/1/11

No 2011 será noticia

2011 vai ser o Ano Internacional da Química, tal como decidiron a UNESCO e a IUPAC (Unión Internacional de Química Pura e Aplicada). O lema será: “A química, a nosa vida, o noso futuro”.
A química mellorou a nosa calidade de vida desde tempos inmemoriais e en todos os ámbitos da nosa vida: alimentación, potabilización da auga,  recipientes, medicamentos, industria téxtil,  novas tecnoloxías, produtos de limpeza, etc...
O 27 de xaneiro será a cerimonia inaugural en París e a partir dese momento comezarán as actividades conmemorativas que se repartirán ao longo do ano en moitos lugares do mundo: conferencias, concursos, exposicións... Hai moitísimas actividades. A listaxe completa atópase na páxina web do Foro Química e Sociedade.

O ano 2011 coincide co centenario do Premio Nobel de Química outorgado a Marie Curie. Marie Curie foi a primeira persoa en recibir dous premios Nobel en dous campos diferentes e a primeira muller en ser profesora na Universidade de París. Por coincidir co ano do centenario da concesión do premio Nobel de química a Marie Curie, 2011 constitúe un marco ideal para render homenaxe á contribución das mulleres á ciencia e fomentala.


Pola súa banda, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou 2011 Ano Internacional dos Bosques, para concienciarnos dos beneficios económicos, socioculturais e ambientais que proporcionan os bosques e comprender que son imprescindibles no desenvolvemento sostible do planeta. Entre as actividades previstas figura o estudo de estratexias prácticas para frear a deforestación e a degradación dos bosques. Estímase que cada ano se perden máis de 130.000 km² de bosques. A deforestación representa ata un 20 %  das emisións globais de gases de efecto invernadoiro, que contribúen ao quecemento global e polo tanto ao cambio climático. Os bosques constitúen o hábitat de ao redor de dous terzos de todas as especies sobre a terra e a deforestación de bosques tropicais produce a perda de biodiversidade de ata 100 especies por día.