1/5/11

Maio das Letras

O vindeiro martes 3 de maio o noso alumnado de 1º ESO participará no Correlingua 2011, que este ano será en Salceda.


Por outra parte no noso centro celebraremos a Festa das Letras o venres 20 de maio, con actividades de diverso tipo, Milladoiro das Palabras, etc.

Este ano o Día das Letras adícase a Lois Pereiro, que naceu en Monforte de Lemos no ano 1958. Con dezasete anos marchou a Madrid para continuar os seus estudos e alí fundou, xunto con Antón Patiño, Xosé Manuel Pereiro e Manuel Rivas, a revista Loia, que só coñecería catro números (o último de 1978). Nesta publicación apareceron poemas do escritor monfortino que posteriormente serían recollidos en Poemas para unha loia (1996) —libro en que se inclúe o ensaio "Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia", que fora dado a coñecer ese mesmo ano nas páxinas da revista Luzes de Galiza. De regreso ao país, Pereiro figurou nas antoloxías colectivas recollidas baixo os títulos De amor e desamor (1984) e De amor e desamor II (1985), compilacións en que figuran nomes como Pilar Pallarés, Miguel Anxo Fernán-Vello, Manuel Rivas, Xavier Seoane, Francisco Salinas, Xulio Valcárcel, Lino Braxe e outros poetas de moi diferentes tendencias mais que partillaban inquedanzas culturais. Entre as iniciativas conxuntas deste grupo heteroxéneo destaca o sostimento da revista Luzes de Galiza, onde viron a luz —para alén do ensaio xa citado— os oito primeiros capítulos da súa novela inconclusa Náufragos do paradiso. En vida Pereiro só publicou dúas obras, Poemas 1981/1991 (1992) e Poesía de amor e enfermidade (1995), poemarios intensos e duros que conteñen pegadas expresionistas e da contracultura. A morte sobreviríalle na cidade Coruña en 1996, afectado pola contaminación do aceite de colza.
Tedes máis información sobre este autor, así como algúns dos seus textos, nunha exposición no vestíbulo do instituto que permanecerá ata o día 20.